ŠKOLA: SREDNJA EKONOMSKO-TRGOVINSKA šKOLA TUZLA 

Koordinator za rad sa VU: Selma Mehanović, e-+mail: smselmamehanovic@gmail.com

Predsjedjednik VU: Minela Buljubašić mob: 062/768-216, e-mail: minela.buljubasic@gmail.com

Potpredsjednik VU:Emil Aničić, mob. 060/311-8266, e-mail: aemilanicic@gmail.com

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions