ŠKOLA: SREDNJA MAšINSKO - SAOBRAćAJNA šKOLA MOSTAR 

Predsjednica vijeća učenika: Amina Šoše, kontakt: 063/166-506, e-mail: amina.sose@hotmail.com

Potpredsjednikvijeća učenika: Avdo Hodžić, kotakt: 062/278-209, e-mail: ado_97_mo@hotmail.com

Koordinatorica vijeća učenika: prof. Mirela Pašić

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions