Dobrodošli 

Dobro došli na web portal Mreže vijeća učenika kantona Federacije Bosne i Hercegovine - mreVUK! Na ovoj stranici možete vidjeti realizovane i tekuće aktivnosti vijeća srednjih škola u kantonima Bosne i Hercegovine, pročitati o aktivnostima mreVUK-a, saznati i druge korisne informacije koje se tiču rada i razvoja vijeća učenika.

Web portal je namjenjen srednjoškolcima, nastavnom osoblju, organizacijama i institucijama koje rade sa mladima i za mlade, kao i svim roditeljima, budućim srednjoškolcima i ostalim zainteresovanim građanima.

 

Šta je mreVUK?

mreVUK je zajedničko ime za mreže vijeća učenika koje se osnivaju u kantonima Bosne i Hercegovine. Program osnivanja mreža vijeća/savjeta učenika u Bosni i Hercegovini sprovodi OKC Banjaluka uz podršku vladinih institucija iz oblasti obrazovanja i međunarodnih donatorskih organizacija. Mreže vijeća/savjeta učenika predstavljaju model uključivanja populacije srednjošklaca u proces donošenja odluka na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou. Proces umrežavanja srednjoškolaca omogućiće stvaranje legitimnog tijela koje na nivou Bosne i Hercegovine predstavlja i zastupa interese i potrebe te prava i obaveze ove populacije.

Mreže vijeća/savjeta učenika u BiH osnivaju se po jedinstvenom modelu koji podrazumijeva da mrežu čine vijeća/savjeti učenika iz srednjih škola koje mreža pokriva. Predsjednici vijeća/savjeta učenika predstavljaju svoja vijeća/savjete u mreži. Mrežu vode isključivo srednjoškolci koji biraju svoje predstavnike, kreiraju planove rada, realizuju aktivnosti mreže, povezuju vijeća/savjete učenika i zastupaju interese srednjoškolaca. Ovakav model po kojem srednjoškolci predstavljaju srednjoškolce pokazao se veoma uspješan u razvoju mRESURS-a (Mreže savjeta učenika Republike Srpske) pa se po tom modelu razvijaju i mreže u kantonima.

Prvi mreVUK osnovan je u novembru 2008. godine u Srednjobosanskom kantonu.

U decembru 2008. godine osnovan je mreVUK u Unsko - sanskom kantonu.

U martu 2011. godine osnovan je mreVUK Hercegovačko - neretvanskog kantona, a u aprilu iste godine osnovan je mreVUK Sarajevskog kantona i Brčko Distrikta.

Prosec se nastavlja... Pozivamo vas da se uključite i date svoj doprinos ideji koja će omogućiti da mladi u našoj državi postanu resurs koji treba razvijati a ne problem koji treba rješavati.

 RUKOVODSTVO U ŠKOLSKOJ 2016-17. GODINI ČINE:

 

Rukovodstvo mreVUK-a Srednjobosanskog kantona:

1. Amila Ibrahimović, Srednja mješovita škola,,Zijah Dizdarević“ Fojnica, predsjednica

2. inzudin Čejvan, Mješovita srednja tehnička škola Travnik, Travnik, potpredsjednik

3. Ema Bećirović, Gimnazija Bugojno, potpredsjednica

4. Petar Relota, Srednja škola Busovača, PR kantona

Rukovodstvo mreVUK-a Unsko-sanskog kantona:

1. Kenan Kečanović, Gimnazija Bihać, predsjednik

2. Mirzet Škrgić, Unsko-sanski koledž, Bihać, potpredsjednik

3. Merjema Čović, Gimnazija Velika Kladuša, potpredsjednica

4. Lejla Habibović, Gimnazija Sanski Most, PR kantona

 Rukovodstvo mreVUK-a Kantona Tuzla:

1. Lejla Halilović, Medicinska škola Tuzla, predsjednica

2. Dino Hasanović, Mješovita srednja škola Sapna, potpredsjednik

3. Ajna Mulahalilović, Gimnazija,,Mustafa Novalić” Gradačac, potpredsjednica

4. Šerifa Buševac, Mješovita srednja škola,,Musa Ćazim Ćatić“ Kladanj, PR kantona

Rukovodstvo mreVUK-a Zeničko-dobojskog kantona:

1. Zlatko Hadžić, Franjevačka klasična gimnazija, Visoko, predsjednik

2. Elma Opačin, Gimnazija,,Muhsin Rizvić” Breza, potpredsjednica

3. Alema Alkaz, Medresa ,,Osman ef. Redžović" Visoko, potpredsjednica

4. Elmin Fehrić, Srednja tehnička škola Zavidovići, PR kantona

Rukovodstvo mreVUK-a Hercegbosanske županije:

1. Mija Kaselj, Gimnazija Livno, predsjednica

2. Franka Rogalo, Srednja škola Kupres, potpredsjednica

3. Stefan Talijan, Srednja škola,,Tin Ujević" Glamoč, potpredsjednica

4. Slavka Batarilo, Srednja škola Tomislavgrad, PR županije

Rukovodstvo mreVUK-a Posavske županije:

1. Silvija Vincetić, Školski centar fra Martina Nedića, Orašje

Rukovodstvo mreVUK-a Hercegovčko - neretvanskog kantona:

1. Ena Marić - Šarić, Medicinska škola, Mostar, predsjednica

2. Nikolina Pehar, Srednja medicinska škola Sestara Milosrdnica, Mostar, potpredsjednica

3. Karlo Matić, Srednja škola Stolac, potpredsjednik

4. Habiba Ačkar, Druga gimnazija Mostar, PR kantona

Rukovodstvo mreVUK-a Zapadnohercegovačkog kantona:

1. Daria Ćorluka, Gimnazija fra Grge Martića, Posušje

Rukovodstvo mreVUK-a Sarajevskog kantona:

1. Aida Osmanagić, Prva gimnazija, Sarajevo, predsjednica

2. Kemal Mulić, Srednja mašinska tehnička škola, Sarajevo, potpredsjednik

3. Emina Suljkić, Treća gimnazija Sarajevo, potpredsjednica

4. Ajna Duraković, Srednjoškolski centar VogošÄ‡a, PR kantona

Rukovodstvo mreVUK-a Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

1. Melisa Selak, Srednja tehnička škola,,Hasib Hadžović" Goražde, predsjednica

2. Erna Selak, Srednja stručna škola,,Džemal Bijedić" Goražde, potpredsjednik

3. Hamza Omerbašić.MSŠ,,Enver Požderović“  Goražde, PR kantona

Rukovodstvo mreVUK-a Brčko Distirkta

1. Sabina Zohorović, Gimnazija,,Vaso Pelagić" Brčko, predsjednica

2. Katarina Mirković, Tehnička škola Brčko, potpredsjednica

3. Jovana Bojkić, Poljoprivredna i medicinska škola Brčko, potpredsjednica

4. Šejla Huskanović, Ekonomska škola Brčko, PR regije

 

Rukovodstvo Mreže vijeća učenika Federacije Bosne i Hercegovine čine:

1. Aida Osmanagić - PREDSJEDNICA

2. Zlatko Hadžić - POTPREDSJEDNIK

3. Lejla Halilović - POTPREDSJEDNICA

 

 

                                               

Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions